Niepoprawna pisownia

weźmierz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

weźmiesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

weśmierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

weśmiesz

Niepoprawna pisownia