Niepoprawna pisownia

kszta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

krzta

Poprawna pisownia, znaczenie: krzta jest poprawnym zapisem tego słowa. Wynika to z zasady, która mówi, iż po spółgłosce k zawsze należy zapisywać dwuznak rz.
Krzta to stosunkowo rzadko używane określenie, oznaczające bardzo małą ilość czegoś, na przykład jakiejś substancji. Inaczej odrobina. Często używane w przenośni i odnoszone do walorów umysłowych.

Przykłady poprawnej pisowni

Robisz to wszystko bez krzty wyobraźni. W ten sposób na pewno nie uda ci się zdobyć sławy.
Czy była w tym chociaż krzta rozumu? Gdybyś nie działał pochopnie, nie popełniałbyś błędów.
Do tej potrawy przydałaby się jeszcze krzta cukru. Wtedy smak się wzbogaci i będzie idealny.


Niepoprawna pisownia

kżta

Niepoprawna pisownia