Niepoprawna pisownia

po winniście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powinniście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powiniście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powińniście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powińńiście

Niepoprawna pisownia