Poprawna pisownia

wdraża

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wdranża

Niepoprawna pisownia