Niepoprawna pisownia

dwutysięczny dziewiętnasty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwa tysiące dziewiętnasty

Poprawna pisownia