Poprawna pisownia

ważnej

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

warznej

Niepoprawna pisownia