Poprawna pisownia

ww.

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie wyżej wymieniony skracamy za pomocą konstrukcji ww. Należy zapamiętać, że skrót ten zawsze kończymy kropką. We współczesnej polszczyźnie obowiązuje również zasada, mówiąca, że jeśli w skrótach dwuczłonowych wyrazy następne rozpoczynają się od spółgłosek, to po skrócie stawiamy wyłącznie jedną kropkę. Nie ulega wątpliwości, że językoznawcy zalecają używanie formy ww. Niekiedy jednak napotykamy na inną wersję tego skrótu, a mianowicie wyż.wym. Należy zapamiętać, że wówczas oba jego elementy należy zakończyć kropką, gdyż nie obejmują one ostatnich liter wyrazów skracanych.

Przykłady poprawnej pisowni

Ww. Tomasz Nowak nie stawił się na trzeciej z rzędu rozprawie.
Warto zatem zapamiętać, aby w ww. modelach samochodów olej wymieniać nieco częściej niż zwykle.
Bardzo proszę, by ww. osoby stawiły się jutro w południe w moim gabinecie.


Niepoprawna pisownia

w.w.

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w/w

Niepoprawna pisownia