Niepoprawna pisownia

krasnolódki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

krasnoludki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

krasnolutki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krasnolótki

Niepoprawna pisownia