Niepoprawna pisownia

Mari

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie w znaczeniu: starożytne miasto w Mezopotamii.


Poprawna pisownia

Marii

Poprawna pisownia, znaczenie: imię żeńskie Marii należy zapisywać przez ii na końcu. Zgodnie z zasadami języka polskiego, wyrazy obcego pochodzenia kończące się na -ia w mianowniku (jak Maria) należy zapisywać w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej przez dwa -i na końcu. Zasada ta dotyczy także dopełniacza liczby mnogiej.
Marii to wyraz pojawiający w dopełniaczu, celowniku, miejscowniku liczby pojedynczej, a także w dopełniaczu liczby mnogiej. Podstawową wersją tego imienia jest Maria. Imię to może wywodzić się zarówno z języka egipskiego, jak i hebrajskiego. W języku egipskim istnieje zwrot meri-jam oznaczający ukochaną przez boga, a z kolei w języku hebrajskim pojawia się słowo mariam, które oznacza napawać radością.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy przyjechał do Marii na urodziny, był zaskoczony dużą ilością gości i przyjęciem, odbywającym się przy basenie.
Zanieś te dokumenty do Marii, jako księgowa na pewno będzie wiedziała, co z nimi zrobić.
Kiedy wstał rano, nie zastał już Marii w domu, musiała szybko wyszykować się i pójść do pracy.


Niepoprawna pisownia

Marji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Marjii

Niepoprawna pisownia