Niepoprawna pisownia

póchar

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

puchar

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

puhar

Niepoprawna pisownia