Niepoprawna pisownia

zczernieć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sczernieć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z czernieć

Niepoprawna pisownia