Niepoprawna pisownia

prestisz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

prestiż

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie prestiż wywodzi się od francuskiego słowa prestige. Jest to rzeczownik, rodzaju męskorzeczowego i występuje tylko w liczbie pojedynczej. Synonimy: autorytet, doniosłość, znaczenie. Do pisowni słowa prestiż nie odnosi się żadna reguła ortograficzna. Należy zapamiętać, że piszemy to słowo przez ż.
Prestiż jest miarą społeczną i subiektywnym kryterium stratyfikacji, opartym o emocjonalne postawy i obiektywne czynniki, takie jak poziom życia (dobra materialne), status społeczny związany z wykonywaną pracą, uczestnictwo w życiu społecznym, wykształcenie i prezencja. Reasumując prestiż to uznanie, autorytet, szacunek ze strony innych osób, bądź określenie używane w odniesieniu do przedmiotów i miejsc.

Przykłady poprawnej pisowni

Otrzymanie tytułu doktora honoris causa to prestiż dla każdego człowieka nauki.
Wybieram się na studia medyczne, ponieważ lekarz to nie tylko zawód, ale także prestiż społeczny.
Konrad kupił sobie najnowszy model mercedesa, w ten sposób chce zdobyć szacunek kolegów i prestiż na osiedlu.


Niepoprawna pisownia

prestirz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

preztiż

Niepoprawna pisownia