Niepoprawna pisownia

warjant

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wariant

Poprawna pisownia