Niepoprawna pisownia

rahónek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rachunek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rahunek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rachónek

Niepoprawna pisownia