Poprawna pisownia

koli

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: pisownia spolszczona, od jakiegoś czasu dopuszczalna, jednak nie zalecamy jej użycia.


Poprawna pisownia

coli

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: pisownia oryginalna, rekomendujemy używanie tej formy.