Poprawna pisownia

wahanie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wahanie należy zapisywać przez h. W tym przypadku zapis jest zgodny z zasadą wymiany h na g, która następuje w pokrewnym wyrazie waga. Może występować jako czasownik zwrotny ze słowem się.
Wahanie to brak zdecydowania, zastanawianie się nad czymś, niepewność, co należy zrobić albo co wybrać z dwóch (albo kilku) opcji. Jest to także imiesłów, opisujący ruch wahający, czyli periodycznie powtarzający się ruch po określonym torze, przebiegający w dwie strony. Oznacza również zmienność pewnej wielkości, która systematycznie się powtarza i przebiega w określonych granicach.

Przykłady poprawnej pisowni

Wahanie się cen ropy naftowej poważnie wpływa na światową gospodarkę i ceny innych produktów.
Jej ciągłe wahanie doprowadzało go do szału, ponieważ wolał pracować ze zdecydowanymi ludźmi.
Obserwował wahanie sprężyny, na której zawieszony był odważnik, czekając, aż się uspokoi.


Niepoprawna pisownia

wachanie

Niepoprawna pisownia