Zarówno wyrażenie nie realne, jak i nierealne może zostać napisane poprawnie. Zależy to jednak od kontekstu wypowiedzi.

Poprawna pisownia

nie realne

Poprawna pisownia, znaczenie: jeśli chodzi o pisownie nie realne używamy jej zgodnie z zasadą, która mówi, iż jeśli nie jest wykładnikiem zaprzeczenia i pełni funkcję podkreślenia przeciwieństwa, należy zapisywać je oddzielnie. W tym przypadku będzie to jednak wymagało wykorzystania zdania uzupełniającego, które wykaże, czego dotyczy przeciwieństwo.

Przykłady poprawnej pisowni

Jej historie były nie realne, ale całkowicie zmyślone, dlatego szybko straciła zainteresowanie słuchaczy.
Jego ulubiona gra komputerowa przedstawia nie realne, ale wymyślone wydarzenia z wojny.
Te wszystkie obietnice są nie realne, tylko mocno naciągane. Chyba nie sądzisz, że jestem naiwny?


Poprawna pisownia

nierealne

Poprawna pisownia, znaczenie: Zazwyczaj wykorzystuje się słowo nierealne, które jest zapisane zgodnie z zasadą mówiącą, że nie z przymiotnikami w stopniu równym piszemy zawsze łącznie. Należy przy tym pamiętać, iż określenie to jest w pełni samodzielne, nie wymaga uszczegółowienia. Opisuje sytuacje i działania, które nie mogą wydarzyć się w rzeczywistości lub z określonych powodów będą bardzo trudne do zrealizowania.

Przykłady poprawnej pisowni

Snując takie nierealne marzenia jedynie odciągasz swoją uwagę od tego, co naprawdę ważne.
Gdyby Marysia wiedziała, że jej plany będą nierealne, pewnie by nie przystąpiła do tego zadania.
Widzisz tamten szczyt? To nierealne, abyśmy dotarli tam w ciągu jednego dnia, trzeba przygotować dłuższą wyprawę.