Niepoprawna pisownia

kosztóją

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kosztują

Poprawna pisownia