Niepoprawna pisownia

wąhadź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wąchać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wąchadź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wąhać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wonchać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wonhać

Niepoprawna pisownia