Poprawna pisownia

Gabriela

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Gabryiela

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gabrijela

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gabryjela

Niepoprawna pisownia