Poprawna pisownia

wstążka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w stążka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wstonżka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wstąszka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wstąrzka

Niepoprawna pisownia