Niepoprawna pisownia

w spólny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wspólny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wspulny

Niepoprawna pisownia