Niepoprawna pisownia

jóż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

już

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie już należy zapisywać przez u. Jest to staropolskie słowo, którego pisownia została ukształtowana historycznie. W pierwotnej wersji brzmiało juże.
Już jest oznaczeniem czasu, które podkreśla, co zostało w przeszłości, a co jest obecnie. Wyraża rzeczy dokonane, które w teraźniejszości są zakończone.

Przykłady poprawnej pisowni

Już to dziś zrobiłem, więc nie musisz mi przypominać o tym, by jeszcze raz się tym zajmować.
Kasia była już trzy razy we Włoszech, ale tak bardzo się jej tam podobało, że planowała kolejny wyjazd.
Nie wiedziała, czy już może wejść do pokoju w szpitalu, żeby odwiedzić mamę, więc poszukała pielęgniarki.


Niepoprawna pisownia

jusz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jurz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jórz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jósz

Niepoprawna pisownia