Poprawną wersją zapisu powyższego wyrazu jest ta uwzględniająca dwuznak ch. Słowo hat co do zasady nie występuje w języku polskim, warto jednak zauważyć, że słowo to znajduje się w słowniku wyrazów obcych, dlatego poniżej prezentujemy jego znaczenie, ponieważ zapis taki co do zasady nie jest błędem.

Poprawna pisownia

chat

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo chat może mieć dwa znaczenia. Po pierwsze, jest to przejęte z języka angielskiego określenie czatu, czyli internetowej rozmowy w formie pisemnych komunikatów. Chat to także odmieniona w dopełniaczu liczby mnogiej forma rzeczownika chata, oznaczającego drewniany budynek mieszkalny na wsi lub w górach.

Przykłady poprawnej pisowni

Może wieczorem wejdziesz na chat i porozmawiamy chwilę?
Okolica była przepiękna – wszędzie pełno małych, białych chat góralskich.
Chat internetowy to miejsce, gdzie dziecko może poznać wielu potencjalnie groźnych rozmówców.


Poprawna pisownia

hat

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie na małą, dodatkową dźwignię, która umocowana jest na głównej rękojeści dżojstika. Inaczej określana jako grzybek. Warto podkreślić, że słowo pochodzi ze słownika wyrazów obcych i nie występuje w słownikach języka polskiego.