Poprawna pisownia

któreś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

któreź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ktureź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ktureś

Niepoprawna pisownia