Poprawna pisownia

nieprawda

Poprawna pisownia, znaczenie: to rzeczownik w rodzaju żeńskim, który w przeważającej większości przypadków zapisujemy łącznie. Posiada on dwa znaczenia – stanowi określenie na coś, co jest niezgodne z prawdą lub odbiegające od stanu faktycznego, rzeczywistości. Funkcjonuje również jako wykrzyknienie – w tej formie używana jest jako odpowiedź wyrażająca gwałtowne i stanowcze zaprzeczenie. Może również funkcjonować jako aprobata dla własnego wypowiedzenia. Jedyna poprawna łączna pisownia słowa nieprawda wynika z zasady ortograficznej, która mówi, że partykułę nie razem z rzeczownikami zawsze zapisujemy łącznie. Do synonimów pierwszego znaczenia zaliczamy fałsz i fikcję, zaś synonimami drugiego znaczenia (wykrzyknienia) są między innymi: absolutnie nie, wcale nie, właśnie, że nie, a skądże, nic podobnego, skądże znowu oraz wolne żarty. Antonimem (wyrazem przeciwstawnym) jest słowo prawda, zaś do hiponimów (wyrazów podrzędnych, o węższym znaczeniu) zaliczamy kłamstwo i przesadę. Poniżej prezentujemy kilka przykładów praktycznego użycia w zdaniach, które powinny pomóc utrwalić poprawną pisownię.

Przykłady poprawnej pisowni

To nieprawda, że byłem wczoraj na koncercie. Chciałem być, ale nie udało mi się kupić biletu.
Stwierdzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych to nieprawda – każdy w naszej firmie jest gotów przejąć kompetencje innej osoby.
Wszystko co Kaśka mówi na mój temat to nieprawda. Rozstaliśmy się i teraz w ramach zemsty stara się skłócić ze mną wszystkich moich przyjaciół.
Nieprawda! Nie mam z tym nic wspólnego!


Niepoprawna pisownia

nie prawda

Niepoprawna pisownia, wyjątek: zapis rozłączny nie prawda jest poprawny wyłącznie w bardzo specyficznej konstrukcji składniowej, jak na przykład: Nie prawda, lecz fałsz.

Niepoprawna pisownia

nieprafda

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie prafda

Niepoprawna pisownia