Poprawna pisownia

wydłużeni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wydłóżeni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wydłurzeni

Niepoprawna pisownia