Poprawna pisownia

w głąb

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

wgłąb

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w głąp

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wgłomb

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w głomb

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wgłąp

Niepoprawna pisownia