Niepoprawna pisownia

tencza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tęcza

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo tęcza zapisuje się zawsze przez ę. Zapis ten wynika z reguły ortograficznej, która mówi, iż literę ę zawsze piszemy przed spółgłoskami zwarto – szczelinowymi, do których należą: c, ć, cz, dz, dź, dż.
Tęcza jest zjawiskiem optycznym i meteorologicznym, które występuje w przyrodzie w postaci różnobarwnego łuku pojawiającego się na niebie. Podczas tego zjawiska dochodzi do rozszczepienia się światła widzialnego w kropli wody, na przykład deszczu lub mgły. Dochodzi wtedy do załamania promieni słonecznych lub ich odbijania się wewnątrz kropli, która swym kształtem zbliżona jest do kuli. W efekcie powstaje kolorowy łuk.
Synonimem jest: barwny łuk na niebie.
Z tęczą wiążą się dwa najbardziej znane powiedzenia.
Pierwsze z nich to zapatrzyć się w kogoś jak w tęczę, co oznacza uwielbiać i podziwiać kogoś bezkrytycznie. Drugie powiedzenie mówi, że coś znajduje się po drugiej stronie tęczy. Oznacza, że jest to coś, czego nie da się zdobyć. Powiedzenie to ma związek z mitologią irlandzką i dotyczy Leprechaunów – skrzatów, które wiedzą, gdzie poukrywano skarby.
Tęcza to:
1. barwny łuk pojawiający się na niebie pod wpływem rozszczepiania się promieniowania słonecznego.
2. to barwy, które powstają na skutek rozszczepiania wiązki światła widzialnego za pomocą pryzmatu.
3. wiele kolorów, które ze sobą sąsiadują, bądź stykają się ze sobą.
4. to łuk w kościele, która oddziela nawę główną od prezbiterium.
5. w wielu wierzeniach pojawia się jako symbol łączący bogów z ludźmi i niebo z ziemią.

Przykłady poprawnej pisowni

Jesteś w nią zapatrzony jak w tęczę.
Tęcza we współczesnych czasach symbolizuje społeczność LGBT.
Po drugiej stronie tęczy możesz znaleźć garniec ze złotem.