Poprawna pisownia

sfałszowana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zfałszowana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z fałszowana

Niepoprawna pisownia