Poprawna pisownia

vice versa

Poprawna pisownia, znaczenie: łac. na odwrót.


Niepoprawna pisownia

wicewersa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wice wersa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

viceversa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

vice-versa

Niepoprawna pisownia