Niepoprawna pisownia

blaha

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

blacha

Poprawna pisownia