Niepoprawna pisownia

żekomo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzekomo

Poprawna pisownia, znaczenie: etymologia tego wyrazu sięga aż do języka prasłowiańskiego. Występowało w nim określenie rekom, który z biegiem czasu ewoluował do dzisiejszego terminu rzekomy. Zgodnie z obowiązującą w polszczyźnie zasadą, która nakazuje zgodny z tradycją zapis wyrazów pochodzenia rodzimego, wyraz ten należy zawsze zapisywać przez rz.
Jest to przysłówek, którym określamy coś nieprawdopodobnego, niebędącego tym, za co się go uważa, coś w co ciężko uwierzyć. Wśród synonimów do tego wyrażenia znajdują się: pozornie, podobno, ponoć, fałszywie, jak mówią.

Przykłady poprawnej pisowni

Rzekomo w przyszłym miesiącu mam dostać podwyżkę, ale nie do końca w to wierzę.
Relacje pomiędzy moimi rodzicami rzekomo uległy poprawie, ale muszę ich odwiedzić, żeby zobaczyć czy to prawda.
Samochód wjechał w rowerzystę, który rzekomo zajechał mu drogę.