Niepoprawna pisownia

uprasóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uprasuje

Poprawna pisownia