Niepoprawna pisownia

obiecanom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obiecaną

Poprawna pisownia