Poprawna pisownia

uposażenia

Poprawna pisownia, znaczenie: stałe wynagrodzenia za wykonywaną pracę.


Niepoprawna pisownia

uposaszenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uposarzenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

upozażenia

Niepoprawna pisownia