Niepoprawna pisownia

tańcerze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

tancerze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tancesze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tanceże

Niepoprawna pisownia