Niepoprawna pisownia

nie opisany

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieopisany

Poprawna pisownia, znaczenie: nieopisany to taki, którego nie można wyrazić w słowach, ponieważ jest zbyt intensywny, ogromny, zachwycający lub wspaniały. Może także oznaczać coś wyjątkowo negatywnego.
Określenie to jest imiesłowem przymiotnikowym, dlatego powinno być zapisywane łącznie z partykułą nie. Jest to zgodne z ogólną zasadą pisowni imiesłowów przymiotnikowych, która mówi, że zawsze występują razem z przeczeniem.

Przykłady poprawnej pisowni

Ogarnął ją nieopisany zachwyt, kiedy zobaczyła, jak prezentuje się jej odremontowany pokój.
Po śmierci żony towarzyszył mu nieopisany smutek, który przerodził się w głęboką depresję.
Jego odejście z naszej firmy to nieopisana strata. Trudno będzie nam znaleźć drugiego takiego pracownika.