Niepoprawna pisownia

niesondził

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie sądził

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niesądził

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie sondził

Niepoprawna pisownia