Niepoprawna pisownia

harakter

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

charakter

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz charakter w języku polskim nie ma jednego znaczenia. Podstawowe określenie dotyczy zespołu zazwyczaj niezmiennych cech psychicznych, które posiada każdy człowiek. Charakter, czyli określony zespół ma również dany przedmiot, zjawisko. Te cechy są wyróżniające na tle podobnych przedmiotów i zjawisk. Charakterem określa się też bohatera literackiego lub filmowego.
Charakter jest rzeczownikiem rodzaju męskiego. Jest to wyraz zapożyczony. Słowo najprawdopodobniej zostało przeniesione z języka łacińskiego charakter lub greckiego χαρακτήρ (charaktḗr). Poprawna pisownia przez ch jest trudno wytłumaczalna. Ale w wyrazach zapożyczonych ch zawsze jest zgodne z oryginalną pisownią. Poza tym na początku wyrazu, bezpośrednio przed samogłoską występuje ch bezdźwięczne.

Przykłady poprawnej pisowni

Ona to ma charakter dobrego człowieka! Jest miła, uprzejma i zawsze pozytywnie nastawiona do świata.
To spotkanie, na które idę ma oficjalny charakter, dlatego muszę założyć garnitur.
Twój charakter pisma jest beznadziejny – litery stawiasz koślawo i trudno je rozpoznać.