Niepoprawna pisownia

umożyło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

umorzyło

Poprawna pisownia