Niepoprawna pisownia

gżyby

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

grzyby

Poprawna pisownia, znaczenie: grzyby przynależą do królestwa jądrowców. Można je spotkać w każdej strefie klimatycznej, najczęściej występują na lądzie, choć spotykane są również w wodach słodkich i słonych. Potocznie grzybem nazywa się chorobę grzybicę. Z kolei w pejoratywnym znaczeniu słowo to używane jest w stosunku do osób starych i niedołężnych.
Wyraz grzyby należy zapisywać przez dwuznak rz, ponieważ jest to zgodne z regułą polskiej ortografii, która mówi, że rz używamy wówczas, gdy jest poprzedzone przez takie spółgłoski jak: b, ch, d, g, k, j, p, t.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy wybrali się po południu do lasu na grzyby, okazało się, że grzybiarze, którzy nie musieli iść do pracy, zebrali ich większość.
Jej dziadek uwielbia chodzić na grzyby i gdy tylko ma taką okazję, wybiera się do lasu.
Jeśli zobaczysz trujące grzyby to ich nie zbieraj, ale także nie niszcz, niech sobie rosną.


Niepoprawna pisownia

gszyby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

grzypy

Niepoprawna pisownia