Niepoprawna pisownia

umożyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

umorzyć

Poprawna pisownia