Poprawna pisownia

nieprawdomówna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie prawdomówna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie prawdo mówna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieprawdo mówna

Niepoprawna pisownia