Niepoprawna pisownia

obeżło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obeszło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

opeszło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oberzło

Niepoprawna pisownia