Niepoprawna pisownia

husta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chusta

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik chusta zapisujemy przez ch. Według polskich zasad ortograficznych, słowa będące słowami pochodzenia rodzimego, zapisujemy przez ch, jeśli jest to zgodne z tradycją. Według Aleksandra Bruecknera jest to słowo, które występuje wyłącznie w języku polskim.
Mianem chusta określa się zazwyczaj materiał, przy czym może mieć różne znaczenia:
1. występuje jako duża chustka
2. oznacza pas materiału, który przeznaczony jest do noszenia małych dzieci
3. jest fragmentem harcerskiego umundurowania
4. nazywa się tak również ozdobny fragment tkaniny, który noszony jest przez żołnierzy w momencie, kiedy przechodzą do rezerwy.
5. to specyficzne nakrycie głowy, które noszone jest przez kobiety
6. znana jest również w medycynie i ratownictwie medycznym, jako chusta trójkątna, pomagająca w unieruchomieniu złamanej ręki

Przykłady poprawnej pisowni

W samochodzie powinna być apteczka, w której są między innymi bandaże i chusta trójkątna.
Starsza kobieta codziennie nosiła na głowie chustę w kwiaty, dzięki czemu nie było jej aż tak zimno.
Zobacz, Heniek zgubił swoją chustę i nie ma jej przy mundurze, musiał zostawić ją w lesie.


Niepoprawna pisownia

hósta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chósta

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chuzta

Niepoprawna pisownia