Poprawna pisownia

ważne

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo ważne należy zapisywać przez ż. Wynika to z jego pokrewieństwa do słowa waga. W którym następuje wymiana g na ż. Zgodnie z zasadami języka polskiego, jeśli taka wymiana jest możliwa, należy zawsze używać ż.
Ważne oznacza, że jakieś wydarzenie lub przedmiot ma dla kogoś znaczenie, jest istotne.

Przykłady poprawnej pisowni

To dość ważne zagadnienie, dlatego chciałabym, abyście mnie teraz bardzo uważnie posłuchali.
Oceny w szkole zawsze były dla niej bardzo ważne, dlatego starała się zdobywać same piątki.
Jedyne, co było dla niego ważne, to własne szczęście, więc nie oglądał się nigdy na innych.


Niepoprawna pisownia

warzne

Niepoprawna pisownia