Niepoprawna pisownia

pencherz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pęcherz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pęchesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pęcheż

Niepoprawna pisownia