Poprawna pisownia

schodzi

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz schodzi jest formą trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego czasownika schodzić. Słowo to ma wiele znaczeń. Najważniejszym jest określenie na przemieszczanie się w dół oraz ustępowanie komuś miejsca lub opuszczanie jakiegoś miejsca.
Przedrostek s- piszemy zgodnie z regułą gramatyczną, która mówi, że występuje on przed literami oznaczającymi spółgłoski bezdźwięczne: p, f, t, k, c, cz, ch.

Przykłady poprawnej pisowni

Mateusz zawsze w komunikacji miejskiej schodzi ze swojego miejsca, gdy widzi starszą osobę.
Mariusz tak szybko schodzi tymi krętymi schodami, jak on to robi?
Paulina schodzi w dół rzeki szybko pokonując kilometr za kilometrem trudnej drogi.


Niepoprawna pisownia

zchodzi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z chodzi

Niepoprawna pisownia