Oba tak podobne na pierwszy rzut oka wyrazy oznaczają zupełnie coś innego, dlatego warto poznać zasady ich stosowania, aby nie popełnić błędu polegającego na użyciu wyrazu nie pasującego do kontekstu zdania lub zamiennym stosowaniu obu wyrazów, co również jest niepoprawne. Aby ułatwić zapamiętanie znaczeń nasze definicje wzbogaciliśmy również praktycznymi przykładami użycia każdego z wariantów w zdaniu. Odpowiadamy również na pytania użytkowników w sekcji komentarzy, znajdującej się pod treścią artykułu.

Poprawna pisownia

sondzie

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie sondzie to postać rzeczownika sonda, odmienionego w celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej. Sondą nazywamy zgłębnik – czyli urządzenie do badania jakiegoś środowiska poprzez zagłębianie się lub znikanie w nim. Mówimy tak również na badanie opinii publicznej.

Przykłady poprawnej pisowni

Tej nowoczesnej sondzie kosmicznej udało się po raz trzeci od 2018 roku okrążyć Słońce.
W minionym tygodniu przeprowadzono na sondzie kosmicznej test termiczno-próżniowy.
Weź udział w naszej sondzie i zdecyduj, jakie wzory i kolory będą królować w najbliższym sezonie!
Zachęcamy wszystkich do dyskusji i do wzięcia udziału w sondzie.


Poprawna pisownia

sądzie

Poprawna pisownia, znaczenie: sądzie to rzeczownik sąd, odmieniony w miejscowniku i wołaczu liczby pojedynczej. Terminem tym określamy instytucję, zajmującą się rozstrzyganiem sporów albo też orzekaniem o winie czy niewinności zgodnie z obowiązującym prawem. Mówimy tak również na skład sędziowski (nawet wówczas, gdy jest on jednoosobowy), opinię w jakiejś sprawie lub o osobie, a także na rozprawę sądową, proces lub sądzenie. W języku potocznym sąd to określenie również miejsca – budynku, w którym pozwy lub akty oskarżenia są rozpatrywane przez skład sędziowski.

Przykłady poprawnej pisowni

Rodzinny spór o podział majątku miał swoje zakończenie w sądzie.
Znany portal społecznościowy przegrał i sądzie i w związku z tym grozi mu ogromna kara pieniężna.
Po wygranej w sądzie sprawie nie czuł euforycznej radości, a jedynie poczucie spełnionego obowiązku.